INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

 

STATUT Specijalne bolnice za rehabilitaciju "GAMZIGRAD"

Odluka o imenovanju lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Zaštita prava pacijenata

Informacije o dopunskom radu u ustanovi

Pravilnik o javnim nabavkama

 

Finansijski plan za 2013. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Plan rada za 2015. godinu

Izvršenje plana rada 01.01.2015.-30.06.2015.

Plan rada za 2022. godinu

Informator o radu

Završni račun za 2012. godinu

Završni račun za 2013. godinu

Završni račun za 2014. godinu

Završni račun za 2015. godinu

Završni račun za 2016. godinu

Završni račun za 2017. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Završni račun za 2019. godinu

Završni račun za 2020. godinu

Devetomesečni izveštaj za 2013. godinu

Dvanaestomesečni izveštaj 5-GO za 2013. godinu

Dnevni finansijski izveštaj za tekući datum

Podaci o organizaciji i rukovodstvu

Podaci o izabranim lekarima

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi

Zalihe lekova

Zalihe medicinskog i potrošnog materijala

 

Raniji dnevni finansijski izveštaji za 2022. godinu

Raniji dnevni finansijski izveštaji za 2021. godinu

Raniji dnevni finansijski izveštaji za 2020. godinu

Raniji dnevni finansijski izveštaji za 2019. godinu

Raniji dnevni finansijski izveštaji za 2013. godinu

 

ZAKONSKA AKTA

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „GAMZIGRAD“ u Zaječaru, Gamzigradska Banja

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti