U sklopu kardiološke ambulante može se uraditi:

  • internistički pregledi tj. pregledi svih unutrašnjih organa
  • kardiološki pregled
  • Holter EKG-a
  • Holter TA
  • Eho srca
  • Eho krvnih sudova
  • klaudikacioni test
  • konsultativni dijagnostički pregledi za korisnike usluga